Koninklijke Marine en de Burgerij van Veere vieren feest om de oprichting van de Eerste Admiraliteit in de Lage Landen – 525 jaar geleden – te herdenken. Op 8 januari 1488 vaardigde de Habsburgse vorst Maximiliaan van Oostenrijk de ‘Ordonnantie op de Admiraliteit’ uit. Vanaf dat moment kreeg het gebied dat nu Nederland en België bestrijkt, een eigen Marine. Veere mag zich erop beroemen dat vanuit deze stad de Nieuwe Admiraliteit der Nederlanden werd geleid door de admiraal die sinds dat jaar op maritiem gebied formeel plaatsvervanger werd van de vorst. Het eerste admiraliteitschap kwam te liggen bij de Heeren van Veere.

In 1813 verkreeg de Nederlandse Marine het predicaat ‘Koninklijke’. Een dubbel jubileum dus.

Klik hier om het volledige program te downloaden.

In januari jongstleden werd het jubileumjaar van de Koninklijke Marine ceremonieel geopend in alle steden die ooit een admiraliteit hebben gehuisvest en in Den Helder, de huidige vlootbasis. Binnenkort gaan de festiviteiten verder en wordt in Veere, als oudste admiraliteit, op 31 mei – 1 en 2 juni het startschot gegeven voor een weekend lang feest.

De Koninklijke Marine zal prominent aanwezig zijn met meerdere schepen op de Rede van Veere, de Koninklijke Marine Roadshow, de Reünie Matrozenkapel en een delegatie mariniers. Zo komt onder meer de Marinierskapel in de Grote Kerk een concert verzorgen. Mariniers zullen demonstraties geven in abseilen van de Campveerse Toren en de Grote Kerk en demonstraties en landingen uitvoeren bij de stadswallen aan het Veerse Meer. De marineschepen , de tweemaster Urania, het duikvaartuig Hydra en de voormalige mijnenveger Naaldwijk, worden voor het publiek opengesteld. Ook op het Oranjeplein is de Marine het hele weekend aanweizg met de KM Roadshow en mariniersvoertuigen.

De re-enactmentgroep ‘Allemansend’ verzorgt demonstraties van zeelieden uit 1705 en de behoudsorganisatie ‘Keep them Landing’ zal voorafgaand aan het optreden van de mariniers een landing in oude stijl verzorgen.

De Veerse ondernemers hebben een vloot van meer dan veertig ronde- en platbodemvaartuigen kunnen mobiliseren die samen met de historische zeilschepen van de ‘Stichting Behoud Hoogaars’ gedurende het weekend in de stadshaven afmeren en diverse activiteiten ontplooien op de Rede van Veere. De vloot die in konvooi zal om ± 15.00 uur aankomen op vrijdagmiddag 31 mei wordt begroet door kanonschoten van de Schutterij Vesting Veere. In de avond vindt op het water een lichtshow/spiegelgevecht plaats.

Op zaterdag 1 juni wordt een deel van de vloot ingezet om de voormalig CdK Mevrouw Peijs op te halen. Zij zal om 11 uur een tentoonstelling over hoogaarzen in Museum De Schotse Huizen openen. Deze tentoonstelling is opgezet in samenwerking met de Arnemuidense werf van Meerman die 250 jaar bestaat. Later op de dag vindt het Admiraalzeilen plaats, waarvoor de Marine een van haar schepen zal inzetten. Ook de Scouts nemen hieraan deel met hun eigen vloot. In de middag zal de KNRM met ondersteuning van een Search-And-Rescue-helikopter demonstraties verzorgen voor de haven van Veere.

In de avond vindt het concert van de Marinierskapel in de Grote Kerk plaats. Dit wordt voorafgegaan door een Admiraliteitslezing door de Leidse historicus Dr. Louis Sicking.

Op zondag 2 juni verzorgt de Marine een landing op het Veerse strandje, waarbij de Reservisten van de Marine tegenstand zullen bieden. De re-enactmentgroep ‘Allemansend’ verzorgt demonstraties van zeelieden uit 1705

De Jachtclub Veere organiseert voor de watersporters op het Veerse Meer een vlootschouw, terwijl in de stad diverse shantykoren en de plaatselijke muziekvereniging ‘Veere’s Genoegen zullen optreden.

[mygal=marine-dagen-veere-2013]