De Schotse Huizen van Museum Veere worden heringericht. Vanaf 25 maart zijn bezoekers welkom om de nieuwe, eigentijdse presentatie van de collectie te zien. In de nieuwe inrichting krijgen streekdrachten een prominente plaats, worden belangrijke periodes in de Veerse geschiedenis op een nieuwe manier gepresenteerd en krijgt ook de winkel een facelift. Jaap Bardet, die een jaar eerder het Stadhuis van Museum Veere opnieuw inrichtte, tekende voor het ontwerp. Jackelien van Deursen zorgde voor de inhoudelijke verhaallijnen.

Alma Oakes bewoonde De Struys, één van de twee Schotse Huizen. Zij verzamelde onder andere Zeeuwse kostuums, porselein en scheepsmodellen. Ook was ze verbonden met de Veeristen, de kunstenaars die langere tijd in Veere woonden en werkten. In de heringerichte Struys staan haar verzamelingen centraal. In de nieuwe Alma II zaal komen Walcherse kostuums, compleet met accessoires, echt tot hun recht. Stichting Het Walcherse Costuum was nauw bij de inrichting van deze tentoonstelling betrokken en stelde voorwerpen uit haar collectie ter beschikking.

In Het Lammeken, het tweede pand van de Schotse Huizen, komt het verhaal van Veere tot leven. De Beeldenzaal met de unieke zestiende-eeuwse Stadhuisbeelden krijgt een strakkere inrichting en wordt gecompleteerd met een maquette van kasteel Sandenburgh. Ook de presentatie van de Schots-Veerse geschiedenis krijgt op de Schotse zolder een nieuwe invulling. Bezoekers wanen zich hier terug in de tijd toen Schotten in Veere woonden en werkten. Tevens wordt ingegaan op het rijke maritieme verleden van Veere.

In vier talen door het museum

Geheel nieuw wordt het gebruik van audiovisuele media. De persoon van Alma Oakes, gespeeld door Jacqueline Blom, komt tot leven in twee videopresentaties. In de Beeldenzaal vertellen de zeven stadhuisbeelden, de heren en vrouwen van Veere, hun persoonlijke geschiedenis. Nieuw is de Podcatcher, een klein mobiel apparaatje waarmee bezoekers in elke zaal in vier talen informatie kunnen opvragen over wat er is te zien. Kinderen kunnen met de Podcatcher een speciale rondleiding volgen en een quiz spelen. Subsidies De herinrichting van de Schotse Huizen is betaald uit eigen middelen en daarnaast mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, de gemeente Veere, de Stichting Vrienden van Museum Veere, het Steunfonds Delta Cultureel, de Rabobank, het Steunfonds Zeeuwse Musea, de Nationale Monumenten Organisatie, de Stichting Veere en door crowd funding.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent.