De Stichting Vrienden van Museum ‘De Schotse Huizen’ steunt het museum ieder jaar met een donatie. Deze donatie vormt een veelbetekende bijdrage aan de jaarlijkse begroting van Museum ’De Schotse Huizen’ en garandeert mede het behoud en de kwaliteit van het museum.

Indien u bereid bent om het museum financieel te ondersteunen dan zullen wij dat zeer op prijs stellen. U kunt zich hiertoe aanmelden als donateur van de Stichting Vrienden van het Museum De Schotse Huizen. De minimum bijdrage is €10,00 per jaar. U kunt zich als donateur aanmelden door uw naam, adres en telefoonnummer per gefrankeerde brief toe te zenden aan:

Stichting Vrienden van het Museum ‘De Schotse Huizen’
Oude Bosweg 2
4351 NC VEERE

Vermeldt U alstublieft ook of we onze correspondentie moeten adresseren aan de heer of aan mevrouw dan wel anderszins. Na ontvangst van Uw aanmelding ontvangt U van ons een acceptgirokaart. Zodra Uw eerste donatie is ontvangen op bankrekening nr. 33.50.80.979 t.n.v. de Stichting wordt u ingeschreven als ‘vriend’. U ontvangt dan in het vervolg jaarlijks twee maal een schrijven met het laatste nieuws over het museum en over de stichting en één maal per jaar ontvangt U een acceptgirokaart.

U kunt zich ook via het contactformulier als ‘Vriend’ aanmelden of via e-mail: [email protected]