Stichting Veere-SchotlandGeschiedenis
Al meer dan 700 jaar is er een relatie tussen Veere en Schotland. Vanaf de 13de eeuw deden Veerse vissers Schotse havenplaatsen aan. In 1444 trouwde Wolfert VI van Borselen, heer van Veere, met prinses Mary Stuart, dochter van de Schotse koning James I. In 1541 werd Veere de officiële stapelplaats voor alle Schotse importgoederen. Dit hield in dat de Schotten hun handelsgoederen exclusief in Veere verhandelden; in ruil hiervoor kregen ze de nodige voorrechten. Aan de haven werden pakhuizen gebouwd om al die goederen in op te slaan. Een deel van de kade was speciaal bestemd voor de schepen uit Schotland en heette dan ook toepasselijk de Schotse Kaai. De Schotten hoefden geen belasting op hun wijn en bier te betalen. Daarnaast mochten ze onder hun eigen rechtsregels leven en hun eigen godsdienst uitoefenen. De Conservator van de Schotse Privileges in de Nederlanden hield controle op de naleving van deze voorrechten. Toen het contract met de Schotten in 1578 werd vernieuwd, was het stadsbestuur zo tevreden dat de opvarenden van het eerste Schotse schip gratis bier kregen uitgedeeld.

Veel Schotten bouwden fraaie huizen aan de Kaai en de Markt, met namen als Het Lammetje, De Struys, Domfris, Aberdaan, Het Wapen van Schotland, Het Kasteel van Edenburgh of De Wolzak. Met hun schepen brachten de Schotten schaapsvellen, koeienhuiden, zalm en vlees. Mee terug gingen onder meer haring, laken, dakpannen, appels, uien, canvas of zeep.

De handelscontacten met Schotland brachten Veere grote welvaart. De Schotse kooplieden die zich hier in de loop van de tijd vestigden, bezaten pakhuizen, administratieve centra, woonhuizen en een eigen kerk met dominee. Natuurlijk was hun taal en cultuur duidelijk aanwezig in het straatbeeld.

Stichting Veere-SchotlandActiviteiten
De Stichting Veere-Schotland is in 1996 opgericht om deze periode uit de Veerse geschiedenis opnieuw onder de aandacht te brengen en de Schotse cultuur daadwerkelijk nieuw leven in te blazen. Dit gebeurt onder meer door de organisatie van een tweejaarlijks Schots festival. Daarnaast houdt de stichting de banden in stand met de Schotse bevrijders van de stad Veere in 1944. Ook heeft de Stichting een vriendschapsband met een van de Schotse koopsteden, Culross in Fife. Dit heeft geresulteerd in een permanente tentoonstelling over Veere en de naamgeving van een straat aldaar, ‘Veere Park’. Bij diverse ‘living history’-evenementen (w.o. de herdenking in 2009 van 200 jaar Britse invasie van Walcheren) waren Schotse troepen aanwezig, onder meer de Gordon Highlanders. Verder organiseert de Stichting ceilidhs (spreek uit: ‘keelies’), high tea’s en Halloweenavonden en was zij de organisator van ‘Veere op Stoom’ in mei 2016.

Stichting Veere-SchotlandContactgegevens
Stichting Veere-Schotland
Oudestraat 51
4351 AT Veere
Tel./fax 0118-502010
[email protected]
Voor meer informatie en publicaties: www.veere-schotland.nl