SPV logoWaar de Middenstandsvereniging ophoudt, gaat de Stichting Promotie Veere verder!

Stichting Promotie Veere (SPV) is voortgevloeid uit de MSV van Veere en heeft als doel de promotie van Veere stad op langere termijn veilig te stellen. Een goede promotie van het stadje Veere is leuk voor de bezoeker van Veere, die van tevoren al veel informatie kan opvragen en zich zo eenvoudig kan voorbereiden op een bezoek aan het pittoreske, historische stadje, maar is ook goed voor de inwoners van het stadje Veere. Immers, veel bezoekers zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en daardoor voor instandhouding van voorzieningen. In ‘gewoon’ Nederlands: door bezoekers naar Veere te trekken, kunnen de winkeliers een boterham verdienen en blijft Veere ook voor de inwoners zelf leuk om in te wonen!

Buiten de activiteiten om is de SPV ook een soort van “denk tank” als het gaat om samenwerking en pr voor Veere.  Zo is de SPV voor de verschillende stichtingen en verenigingen het aanspreek punt in Veere. De SPV probeert de evenementen die worden  organiseert op elkaar af te stemmen. Om te voorkomen dat er allerlei evenementen in één weekend gepropt worden en er daarna drie weken niets te beleven is in Veere is destijds de SPV in het leven geroepen.

De SPV heeft een breed scala aan activiteiten en promotie taken onder haar hoede. Bijvoorbeeld deze website…..

De SPV verzorgt in samenwerking met een ondernemer de plattegronden in Veere. Ook geeft zij de stadswandelingen en aansichtkaarten uit die bij alle ondernemers te koop zijn. Zo heft de spv enkele slogans gedeponeerd als eigendom. Veere je moet er geweest zijn, Veere 365 dagen per jaar open, Veere een stille getuige van een rijk verleden.