De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere is een sinds 1974 bestaande groep vrijwilligers die een aantal kleinschalige projecten ondersteunt.

In Tanzania:

  • een ziekenhuis in Ndala.
  • drie medische posten in de werkingssfeer van dit ziekenhuis en 1 in Dar es Salaam. Naast algemene zorg wordt vooral zorg verleend en voorlichting gegeven aan zwangere vrouwen en aan moeders met jonge kinderen.
  • voorlichting over – en onderzoek naar AIDS.

In Oeganda:
Een meisjesschool in het Kibaale district, waar jonge vrouwen een vak leren en algemene vorming krijgen. Ze kunnen daardoor later in hun eigen onderhoud voorzien en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het platteland.

In Brazilië, in de regio Sobradinho:

  • een familielandbouwschool.
  • een crèche voor kinderen van werkende moeders.
  • een centrum voor naschoolse opvang van schoolgaande kinderen.
  • een computercentrum dat schoolgaande kinderen en mindervermogende volwassenen gratis leert omgaan met de computer en toegang geeft tot internet.

De keuze van de projecten is ontstaan uit persoonlijke contacten. Met de partners in de diverse regio’s worden duurzame relaties onderhouden. Dankzij deze directe lijnen kunnen we de zekerheid bieden dat het bijeen gebrachte geld goed terecht komt. We streven daarbij naar ondersteuning van ontwikkelingen die onze partners zelf in gang hebben gezet.

Wij brengen zelf geld bijeen door verkoop van zelf gemaakte producten aan huis en op markten, waaronder in de zomer op historische markten en ’s winters op de adventsmarkt. Ook verlenen we medewerking aan speciale evenementen in de regio. Daarnaast hebben we opbrengsten uit periodieke bijdragen van donateurs, incidentele giften en opbrengsten van collectes en acties in kerken, verenigingen enz.

Informatie bij het secretariaat:
Wilma Franke
Van Bourgondiëlaan 13
4351 NT Veere
telefoon 0118-501414

www.sov-veere.nl