Voor het elfde achtereenvolgende jaar zijn er in Veere historische marktdagen. De Historische Markt is inmiddels een leuk en vast evenement geworden in Veere en wordt georganiseerd door Stichting Historische Markt Veere.

Activiteiten die op het programma staan, zijn onder andere paarden beslaan, schilderen, kant klossen, manden vlechten en stoelen biezen, scharenslijper, wol spinnen, droogbloemenkunst, graveren in koper, boeksierkunst en er worden ook schapen geschoren.

De marktdagen zullen in 2008 georganiseerd worden tijdens de vakantieperiode op 11 dinsdagen, als reguliere markt te houden van 10.00 – 17 00 uur en wel op de volgende data: 1, 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus en 2 september. Tevens in de herfstvakantie op dinsdag 21 oktober 2008. Op zaterdag 19 juli 2008 is het de Van Loon platbodemzeildag, ook dan zal, evenals voorgaande jaren een markt worden georganiseerd.

De stichting draagt de naam “Stichting Historische Markt Veere”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veere.

Het doel van de Stichting:

    1- Het behouden en demonstreren van oude ambachten.
    2- Het geven van voorlichting over streekgebonden producten.
    3- Promoten en uitleg Zeeuwse klederdracht.
    4- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kijk voor  meer informatie over de Historische Markt, de Stichting Historische Markt en voor foto’s op: www.historischemarktveere.nl