stadsraad-veere-logoStadsraad Veere is in 1997 opgericht en is een vereniging die open staat voor alle bewoners van Veere en Zanddijk. Door lid te worden steunt u het werk van de Stadsraad. Het behartigen van de Stadsbelangen in de brede zin van het woord.

De vereniging stelt zich ten doel:

  • het woon- en leefmilieu in de Stad Veere en Zanddijk te be├»nvloeden, door in overleg met de bewoners van die gemeenschap naar buiten op te treden, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord;
  • het behartigen van de belangen van de bevolking van de stad Veere en Zanddijk met het oog op het welzijn;
  • het bevorderen van het meedenken. Meebeslissen, de medeverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu;
  • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen;
  • het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en daaraan in samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties uitvoering te geven;
  • het bevorderen, co├Ârdineren en (zo nodig zelf) organiseren van activiteiten en voorzieningen;
  • het behartigen van de belangen van de stad Veere en Zanddijk bij de overheid, onder andere door overleg en door gevraagd en ongevraagd de overheid van advies te dienen omtrent aangelegenheden bij welke de belangen van haar gebiedsdeel zijn betrokken;
  • het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheidsbeslissingen die de vereniging onwelgevallig zijn.

Klik hier voor de website van Stadsraad Veere