De grote belangstelling voor de dodenherdenking in Veere is gezien de landelijke trend een bijzonder grote opkomst te noemen. Wij zijn hierdoor extra gemotiveerd de organisatie strak en waardig te laten verlopen. Dit jaar zal Mevr. Radema – Metzelaar namens het landelijk steunpunt Gastsprekers WOII-heden op school tijdens en de herdenking spreken. Zij zal op school de gelegenheid gebruiken om met de hoogste klassen haar ervaringen te delen. Als (oog)getuige van deze verschrikkelijke tijd wil zij de jeugd het belang van VRIJHEID mee geven.

Jaarthema 2016

Binnen het meerjaren thema Vrijheid geef je door doet het Nationaal Comité in 2016 een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit jaar heeft Tamar de Waal de jaarthema-tekst De vrijheid omarmd geschreven. Met medewerking van de Veerse School, Protestantse Gemeente in Veere en Muziekvereniging Veere’s Genoegen, willen wij weer een gepaste herdenking houden. Wij willen u vragen rekening te houden met de herdenking op de oude begraafplaats te Zanddijk. Uit eerbied en respect willen wij een beroep doen op alle inwoners om niet met auto of brommer langs de stoet en de begraafplaats te rijden tijdens deze herdenking.

De organisatie heeft verkeersregelaars ingezet om het nog beter te laten verlopen, als u de aanwijzingen opvolgt dan kan er niets gebeuren.

Twee minuten stil zijn, uit respect en dankbaarheid voor onze vrijheid, kan nooit te veel gevraagd zijn!

Programma 4 mei 2016 – Veere

19.00 u Vesperdienst met zang en muziek in de
Kleine Kerk aan de Kapellestraat te Veere.
(Gebed, Orgelspel, Gedichten, Zang.)
Na de vesper nemen we het licht van de
paaskaars mee naar de begraafplaats.

Na de VESPER verzamelen alle belangstellende en deelnemers bij monument in tuin Grote Kerk.

19.27 u Kinderen van de basisschool en belangstellenden verzamelen zich in
stilte bij het vredesmonument in de tuin van de Grote Kerk.
19.32 u aanvang STILLE tocht naar het oorlogsmonument op de oude begraafplaats te Zanddijk.

De aanwezigheid van kinderen versterkt de symbolische betekenis dat het gedenken van oorlogsslachtoffers belangrijk is voor alle generaties. Wij doen een beroep op u allen … een stille tocht, kletsen kan anderen enorm storen. (loopt u mee en wilt u de fiets meenemen, dan verzoeken wij u achteraan aan te sluiten )

Aankomst oude begraafplaats.

Bij aankomst krijgt iedereen een bloem aangeboden om deze te leggen bij de herdenking. Wij verzoeken alle deelnemers/sters uit respect voor de overledenen niet op de graven te gaan staan. Voor mensen die niet lang kunnen staan of moeilijk ter been zijn, zijn er stoelen aanwezig. Wilt u zo vriendelijk zijn de aanwijzingen op van de organisatie op te volgen.

Protocol begraafplaats Zanddijk

19.45 u Koraalmuziek “Oude begraafplaats” “Veere’s Genoegen
19.48 u Welkomstwoord Oranjevereniging Veere
19.50 u Muziek – 4 mei “Veere’s Genoegen
19.57 u Noemen van de namen Oranjevereniging Veere
19.59 u Last Post “Veere’s Genoegen
20.00 u Twee minuten stilte
besloten met het zingen van het Wilhelmus
(1e en 6e couplet: mijn schild en de betrouwen) “Veere’s Genoegen”
aansluitend Toespraak Vertegenwoordiger Gemeente Veere
aansluitend Toespraak Gastspreker WO II – heden
Mevr. Radema – Metzelaar
aansluitend Gedicht Kinderen basisschool Veere “Magdalon”
aansluitend Dankwoord Oranjevereniging Veere
aansluitend Kranslegging Gemeente Veere
Wijkvereniging Zandijk – Veere
Stadsraad Veere
Protestantse Gemeente Veere
Oranjevereniging Veere/gastspreker
aansluitend Bloemenhulde Schoolkinderen, gevolgd door
alle belangstellenden

Na de Bloemenhulde wordt u verzocht de stoet in stilte te volgen over de begraafplaats.

Na de twee minuten stilte blijft de vlag halfstok hangen tot zonsondergang.

De afgelopen jaren is er door samenwerking met de Wijkvereniging Zanddijk-Veere de
mogelijkheid om op onze uitnodiging een kopje koffie te drinken in het Praetuus waar ruimte en tijd is om nog wat na te praten. Als organisatie leek het ons een goede manier om de herdenking ook samen weer af te sluiten.

Wij vragen U de Nederlandse driekleur op 4 mei a.s. vanaf 19.00 uur tot zonsondergang
halfstok te hangen. (graag ook langs de route van de stille tocht)