FOV LogoDe Federatie van Ondernemers in de gemeente Veere vindt dat het kleinschalig ondernemerschap meer aandacht, erkenning en een prijs verdient! Tijdens een feestelijke themabijeenkomst op 10 december a.s. in het gemeentehuis in Domburg reikt de burgemeester drs. Rob van der Zwaag de FOV Trofee 2007 uit. De FOV zou het fijn vinden als u daar bij bent .

Wat is de FOV Trofee?
De FOV Trofee is een tweejaarlijkse prijs voor duurzaam, authentiek MKB-ondernemerschap in de gemeente Veere. Voor deze prijs kunnen alle ondernemers in aanmerking komen die lid zijn van de FOV, Hiswa, KHN, Recron en Vekabo. Met welk doel is de FOV Trofee in het leven geroepen? Deze trofee heeft tot doel het kleinschalig ondernemerschap in de gemeente Veere een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. De winnaar van de Trofee ontvangt naast een leuke prijs ook een kwaliteitsembleem en mag als winnaar twee jaar lang het kwaliteitslogo op alle drukwerken voeren.

Bent u kandidaat?
Uw bedrijf bestaat minstens 5 jaar; u heeft niet meer dan 10 personeelsleden in dienst. U levert een relevante bijdrage aan de Veerse economie. Dat wil zeggen: uw ondernemerschap vergroot de leefbaarheid van de gemeente voor de eigen bevolking én is aantrekkelijk voor gasten van buiten. U heeft een duidelijke visie op gastvrijheid en draagt die op een inspirerende manier in uw ondernemerschap uit. U laat in woord en daad zien dat eendrachtige samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en gemeente de kracht van de Veerse economie bepaalt.

Hoe komt u in aanmerking?
Alle stads- en dorpsraden in de gemeente Veere dragen 2 à 3 kandidaten voor bij de selectiecommissie. Ondernemers kunnen ook elkaar voordragen en u kunt uzelf kandidaat stellen.

Interview met Cor Zuiddam, voorzitter FOV:

Wie zijn wij als Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere?
Negen autonome lokale verenigingen: Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande
Ieder met hun eigen cultuur en plaatselijke identiteit. Binnen de gemeente Veere heeft ieder z’n eigen belangen. Echter iedereen is in principe gebaat bij een florerend toerisme. Gaat het goed met het toerisme in Zeeland, dan gaat het goed met onze regionale economie. Ondernemers zijn individualisten, maar een toenemende cohesie tussen al deze deze partijen is niet alleen wenselijk maar pure noodzaak! Deze “ maizena “ als bindmiddel biedt de FOV.

De Middelburgse en Vlissingse consumenten zouden naast een “ Molenroute “ ook eens kunnen inspelen op de eigenheid van kleinschalige ambachtelijkheid en persoonlijke service van het midden- en kleinbedrijf binnen de Veerse stads- en dorpskernen. Voorzitter Cor Zuiddam gelooft in de “ stille kracht “ van de kleine ondernemingen. Kleine bedrijven zijn flexibel genoeg om om te kunnen gaan met veranderingen. Groot winkelbedrijven verliezen snel hun inspiratie. Kleine winkels kunnen een band opbouwen met hun klanten. Groot winkelbedrijven communiceren met hun klanten via reclameadvertenties. Kleine bedrijven kunnen contact hebben met een glimlach. Dat laat je toch niet doen door een advertentie?

NIEUW VAN DE FOV IS DE TROFEE
De FOV wil daarom met de FOV TROFEE 2007 de authentieke ondernemer, die naast de “ harde “ bedrijfseconomische realiteit gastvrijheid uitstraalt, plezier in het ondernemen en een waarde voor zijn omgeving betekent in het zonnetje zetten. Juist de kleine ondernemer verdient meer erkenning en waardering. Eind 2007 wordt aan deze ondernemer extra aandacht besteed. Wie weet het beste waar deze vrouw / man zit? De stads- en dorpsraden weten welke ondernemer een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid en gastvrijheid van onze stads- en dorpskernen levert. Niet alleen voor de toeristische economie, maar ook voor de eigen bevolking.

Vernieuwing binnen het Veerse ondernemersland is nodig. De gemeente kan dat niet zelf realiseren, maar wel aan bijdragen door stimulansen onder andere met het aanbieden van randvoorwaarden en deskundigheid. Dit werkt motiverend naar de ondernemers. Er is een lichte cultuuromslag gaande binnen de gemeentelijke overheid Veere.

Het bestuur van de gemeente Veere wordt steeds ondernemersvriendelijker en communica-tiever! Tegenwoordig wordt Veere dagelijks bestuurlijk vermeld in de media. Een goede zaak.

Er is beloofd, dat er minder regels komen. In de natuur heb je geen regels., alleen idealen. Daarom moet een organisatie zo min mogelijk regels hebben. En de regels die er zijn moeten vooral tijdelijk zijn, zodat de organisatie kan veranderen als de omstandigheden veranderen. Hoe meer controle er is, hoe meer je door de bomen het bos niet meer kunt zien.

Hoe divers is het winkelbestand, wat zijn de verschillen tussen Middelburg en Vlissingen? U kunt het zelf ontdekken.

De Federatie wil met haar 350 leden bereiken: een schone, veilige gemeente. Goede, gratis parkeerruimte en gelegenheid.Voldoende publiektrekkende evenementen. Het aantrekkelijk houden van de gemeente Veere, waardoor het economisch functioneren van de ondernemers kan worden gewaarborgd.

Ook u kunt een bedrijf nomineren voor de FOV TROFEE
Vraag een aanvraag formulier bij de secretaris van de afdelingen of stuur een mail naar het algemene secretariaat. U heeft vast wel een mening en daar zijn wij benieuwd
*Denkt u eraan in uw motivatie aandacht te schenken aan de volgende criteria:

  • Zij moeten een relevante bijdrage aan de veerse economie leveren.
  • Dat wil zeggen: hun ondernemerschap vergroot de leefbaarheid van de gemeente voor eigen bevolking en is tegelijkertijd aantrekkelijk voor gasten van buiten.
  • Zij moeten een duidelijke visie op gastvrijheid hebben en die ook op een inspirirende manier in hun ondernemerschap uitdragen.
  • Zij laten in woord en daad zien dat een eendrachtige samenwerking tussen de ondernemers onderling en tussen ondernemers en gemeente de kracht van de Veerse economie bepaalt.