Maandarchieven: augustus 2013

//augustus

augustus 2013

De Vierschaar in Veere langdurig gesloten wegens restauratie

Op maandag 30 september 2013 sluit Stadhuismuseum De Vierschaar in Veere vervroegd haar deuren. Wegens restauratiewerkzaamheden is het stadhuis van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 gesloten voor publiek. In tegenstelling tot hetgeen eerder is vermeld, zijn zowel het museum als de tentoonstelling ‘Zeeland Boven’ niet tot 1 november maar slechts tot 1 oktober a.s. te bezichtigen. Bezoekers die nog een kijkje willen nemen voordat het pand in de steigers wordt gezet, moeten snel zijn. Op 30 september gaat om 17.00 uur de monumentale deur voor lange tijd op slot. Stadsbeiaardier van Veere David van der Vlies begeleidt dit moment met een speciaal carillonconcert, waar iedereen een verzoeknummer voor kan indienen. […]

Oogst op oude manier dorsen in Veere

De mooie zomer heeft voor een goede oogst gezorgd en alles is op schoven gezet. De tarwe voor het “Zeeuwse Witte” is te zien aan het singeltje in Veere. De schoven zijn bijeen gezet in stuken en zullen a.s. dinsdag (20 augustus) op het Bastion in Veere op oude en traditionele manier worden gedorst. […]

Museum Schotse Huizen zoekt vrijwilligers

Museum De Schotse Huizen in Veere zoekt vrijwilligers voor een project waarbij themakoffers, gevuld met voorwerpen uit museumcollecties, gepresenteerd worden aan licht dementerende ouderen om hen te helpen herinneringen op te halen uit het verleden. Het doel hiervan is om interactie te stimuleren en zo de ouderen uit hun sociale isolement te halen. Begin maart ontving Museum De Schotse Huizen als initiatiefnemer een subsidie van 38.000 euro om dit project Zeeuws-breed in te zetten. Twaalf musea, verspreid over de hele provincie, hebben ieder één of meerdere themakoffers samengesteld. Met behulp van een promotiefolder zijn vervolgens de Zeeuwse zorginstellingen benaderd. De aanvragen overtreffen alle verwachtingen. Om te kunnen voldoen aan alle verzoeken, zijn op korte termijn minimaal 15 extra vrijwilligers nodig. […]

Veere vanuit je luie stoel

Vorig jaar heeft het bedrijf Hollandtoer door heel Veere panaroma foto's gemaakt en hier de special website Veeretoer.nl voor opgezet. Het bijzondere van de foto's [...]

Dag van de kok

De gezamenlijke sprong voor goede doel is goed verlopen in Veere. Een 25 collega’s uit Veere en leden van het Koksgilde hadden zich gemeld om mee te doen aan het ‘koksspringen’ op 15 juli in Veere. […]