Maandarchieven: mei 2013

mei 2013

Admiraliteitswandeling o.l.v. Stichting Veere-Schotland

Het maritieme verleden van Veere heeft veel Schotse aspecten. Het oprichtingsjaar van de Admiraliteit (1488) en dus het geboortejaar van de Marine 525 jaar geleden, bevond zich in de bloeitijd van de Schots-Veerse relatie en handelsbetrekkingen; de Admiraliteit is per slot opgericht om de handelsvloot te konvooieren. Door het huwelijk van Wolfert VI van Borselen en de Schotse prinses Mary Stuart in 1444 kreeg deze handel een grote impuls. […]

Haringparty Veere:anders dan anders!

dinsdag 25 juni 2013 is het weer tijd voor de jaarlijkse Haringparty Veere georganiseerd door Grand Cafe d’Ouwe Werf te Veere in samenwerking met serviceclub Fifty-One Walcheren. De haringparty is in een niet te missen evenement voor Walcheren en Noord-Beveland om zakelijke en/of prive contacten aan te halen onder het genot van de eerste Hollandse Nieuwe met natuurlijk als begeleider een goed glas wijn of een heerlijk biertje. “Anders dan anders…!” […]

Veerse Admiraliteitsdagen

Koninklijke Marine en de Burgerij van Veere vieren feest om de oprichting van de Eerste Admiraliteit in de Lage Landen – 525 jaar geleden – te herdenken. Op 8 januari 1488 vaardigde de Habsburgse vorst Maximiliaan van Oostenrijk de ‘Ordonnantie op de Admiraliteit’ uit. Vanaf dat moment kreeg het gebied dat nu Nederland en België bestrijkt, een eigen Marine. Veere mag zich erop beroemen dat vanuit deze stad de Nieuwe Admiraliteit der Nederlanden werd geleid door de admiraal die sinds dat jaar op maritiem gebied formeel plaatsvervanger werd van de vorst. Het eerste admiraliteitschap kwam te liggen bij de Heeren van Veere. In 1813 verkreeg de Nederlandse Marine het predicaat ‘Koninklijke’. Een dubbel jubileum dus. Klik hier om het volledige program te downloaden. […]

Veerse Witte:Bier van Zeeuwse bodem

Van jaar tot jaar, eeuwenlang, verbouwden boeren hun graanrassen voor de productie van graan om het te verwerken tot meel of veevoer. Het beste zaad van de beste planten werd na de oogst achtergehouden om het volgende jaar weer opnieuw uit te zaaien. Zo ontstonden er rassen die zich aanpasten aan de lokale bodem – en klimaat omstandigheden, zogenaamde landrassen. Eén van die zo ontstane landrassen is het brood tarweras Zeeuwse Witte. De Stichting Op Goede Gronden heeft dit oude ras opnieuw tot leven gebracht… […]