Veere de bakermat van de Marine

Dinsdag 8 januari werd op diverse plaatsen in Nederland ceremonieel stilgestaan bij het 525- jarige jubileum van de georganiseerde Zeemacht. Het startsein hiervoor wordt gegeven door marinedeputaties die in tien oude admiraliteitssteden met militair ceremonieel de Nederlandse Koninkrijksvlag hijsen. Het ceremonieel hijsen van de nationale driekleur, de Vlaggenparade’, vond plaats om negen uur op alle schepen en vestigingen van de Koninklijke Marine. Om te benadrukken dat de marine destijds haar zetel in de verschillende admiraliteitssteden had, wordt ter ere van de marineverjaardag op dat tijdstip ook eenmalig de Koninkrijksvlag in het stadscentrum gehesen. Vervolgens wordt aan de burgemeester de speciale 525-jubileumvlag van de Koninklijke Marine uitgereikt, zo ook in Veere daar wappert ook de vlag van het jubileumjaar in de havenstad. Een delegatie van de Koninklijke Marine was er in Veere voor het hijsen van de vlag benadrukt symbolisch dat de krijgsmacht ten dienste staat van de Nederlandse samenleving. Als oudste Nederlandse krijgsmachtdeel, doet de marine dit al 525 jaar. De verbondenheid van de marine met de samenleving komt nadrukkelijk naar voren in havensteden en legerplaatsen waar de marine nu aanwezig is of vroeger een zeer belangrijke rol vervulde. […]